توزیع سرویس های دیجیتال در بازارهای  بین المللی                                                                           

GDSP توانایی انتشار برنامه های شما را در بازارهای محلی بین المللی دارد که شما را قادر می سازد در بازارهای دیگر کشورها شرکت کنید. در واقع، علاوه بر توانایی انتشار برنامه های داخلی به بازارهای مهم مانند Google Play  و App Store و ارائه درآمد به تامین کننده به صورت ریالی یکی دیگر از ساختارهای فراهم شده توسط مبین وان است.